Cipres CIPRES FILTR BRNO Extraction and filtration of air
Čeština Deutsch Slovenčina Русский Polski Italiano Українське Espańol Français
Trouble reporting for clients
Facebook Cipres
Home page / News / Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu

Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu

Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu

ÚVOD


Hlavní úkol odsávání a filtrace vzduchu je odvádět znečištěnou vzdušninu z místa zdroje prachu do filtračního zařízení – splnit imisní hodnoty. Prachové částice jsou odloučeny tak, aby vyduchovaná vzdušnina dosahovala legislativou daných hodnot zbytkového úletu – splnění emisních hodnot. Od odsávání je očekáván kontinuální odsávací výkon se zaručenou účinností filtrace při nízkých provozních nákladech. Skutečné provozní parametry celé technologie jsou výsledkem návrhu jednotlivých částí a jejich vzájemnou provázaností. V následujících odstavcích Vám představíme některé základní parametry, které mají významný vliv na provozní náklady technologie odsávání. 

 

SOUBĚH VÝROBNÍ TECHNOLOGIE


Je základním parametrem pro technický návrh technologie centrálního odsávání více strojů. Určuje potřebný odsávací výkon při maximálním možném souběhu výrobní technologie. Na základě souběhu výrobní technologie je možné navrhnout takový odsávací systém, který svým výkonem pokryje potřebu výrobní technologie a zároveň nespotřebuje víc energie, než je potřeba

 

ŘÍZENÍ ODSÁVACÍHO VÝKONU


Systém řízení odsávacího výkonu pomocí frekvenčního měniče (FM) nachází své uplatnění tam, kde je průměrná hodnota souběhu technologie nízká (k= 0,4 – 0,75), ale zároveň může nastat stav k=1. Automatický systém řízení odsávacího systému využívá čidel, automatických klapek, řídicího systému a FM. Systém je elektrickými vazbami spojen s výrobní technologií a zajišťuje odsávání vždy pouze tam, kde je to potřeba. V praxi toto řešení přináší úsporu elektrické energie v rozmezí 30% – 60% oproti standardnímu START (100%) – STOP (0%). 

 

VOLBA VHODNÉHO FILTRAČNÍHO ZAŽÍZENÍ


Filtrační zařízení je jednou z nejdůležitějších funkčních částí odsávací technologie. Ve filtračním zařízení dochází k oddělování prachových částic z odsávané vzdušniny. Nejzákladnějšími požadavky na filtrační zařízení jsou:
  • kontinuita chodu při konstantní tlakové ztrátě => odsávacím výkonu
  • dlouhá životnost filtračního média (18 000 – 20 000 provozních hodin)
  • dodržení hodnot zbytkového úletu (EMISÍ)
  • nízké provozní náklady a to zejména na energie a výměnu filtračního média
Existují různé typy filtračních zařízení, specifické svými rozměry, druhem filtračního média, typem regenerace atd. Stejně tak existuje rozsáhlé množství prachů, které jsou specifické svým složením a vlastnostmi. Volba typu filtru je záležitostí dlouholetých praktických zkušeností dodavatele, který by si za své rozhodnutí měl přebrat zodpovědnost. Chybnou volbou typu filtru a jeho vybavení může dojít k situaci, kdy provozní náklady velmi rychle přesáhnou náklady pořizovací

 

VOLBA VHODNÉHO VENTILÁTORU

 
Ne méně důležitou částí odsávacího systému je ventilátor a to hlavně co do volby jeho technických parametrů a to s ohledem na dispoziční řešení a fyzikální vlastnosti odsávaného prachu. Výkon ventilátoru je určen dvěma základními hodnotami: množstvím odsávaného vzduchu Q [m3/h] a dopravním tlakem P [Pa]. Výkon ventilátoru musí odpovídat potřebám celého vzduchotechnického systému. Disproporce mezi vzduchovým a tlakovým výkonem zvoleného ventilátoru mohou v závislosti na jeho výkonnostní křivce vést buď k nedosažení potřebných parametrů, nebo k nadměrné spotřebě elektrické energie

 

VÝDUCH PŘEFILTROVANÉ VZDUŠNINY


Přefiltrovanou vzdušninu je možné odvádět jak do venkovního prostředí (v létě), tak zpět do prostoru haly (v zimě). Vracení čistého přefiltrovaného vzduchu zpět do prostoru haly zajišťuje jak vyrovnanou vzduchovou bilanci v hale, tak výraznou úsporu otopové energie. To, že je stupeň čistoty vraceného vzduchu na vyšší úrovni, než předepsaná emisní hodnota je samozřejmostí. 

 

ZÁVĚR


Provozovatelem zvolené filtrační zařízení by mělo:
  • svojí funkcí dodržet imisní a emisní hodnoty
  • umožnit úspory elektrické energie (kW), kdy cena každé jedné kW navíc prezentuje náklady cca 7000,- Kč za rok a jednu směnu
  • umožnit úspory otopové energie cca 100 000,- Kč za rok a jednu směnu při malém odsávacím výkonu
  • garantovat životnost filtračního média   18 000 – 20 000 provozních hodin
  • zajistit plnou provozní garanci zařízení  18 000 – 20 000 provozních hodin

Autoři článku:
Ing. Radek Veselý         CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
Ing. Přemysl Pazdera   CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
01 Iron foundry – Moravian-Silesian Region02 Welding firm – Moravian-Silesian Region03 Food industry business - Trnava Region04 Recycling business – Hradec Králové region05 Wood processing business- Trnava region
06 Iron foundry – Bratislava region07 Filling of toners – South Moravia region08 Paper processing business- Žilina region09 Paper processing business- Bratislava region10 Paper processing business- South Moravia region
11 Wood processing business- South Moravia region 12 Paper processing business- Banská Bystrica region13 South African Republic14 Building materials production – Poland15 Chemical industry business – Great Britain
16 Wood processing business- South Moravia region 17 Welding firm – Moravian-Silesian Region18 Receipt of agricultural products19 Processing of plastics - Olomouc Region20 Welding firm – Liberec Region
1234
Předchozí stránka Následující stránka
ABB
Bochemie
Cement Hranice
Gorenje
Hanák
Lasselsberger
Mikrop
Monroe
Moraviapress
Procter&Gamble
Ško-energo
Sporten
Sykora
Trachea
Vesuvius
Wöhr
Yaskawa-Motoman
Sapeli
Slévárna Kuřim
TSS
© 2010  |  CIPRES FILTR BRNO s.r.o., Rebešovická 13, 643 00 Brno - Chrlice
This is Animáto Marketing and Publication System generated information. Animáto Webdesign and editorial system
All rights reserved    |    Site Map